AGRODIEREN - Uw groot- & kleinhandel


VoorwaardenAlgemene verkoopsvoorwaarden

Bij akkoord verklaring offerte/bestelbon of storting via overschrijving of betaling contant verklaart de klant uitdrukkelijk zich automatisch akkoord te verklaren met de door hem gelezen & goedgekeurde onderstaande voorwaarden :

Leveringsvoorwaarden (laden-lossen & overige handelingen) :

Levering kan gebeuren met camion of camion met aanhangwagen of oplegger. Indien 1 van deze 3 transportmiddelen door omstandigheden (locatie vanaf de grote baan t.e.m. het losadres) toegangsproblemen zou kunnen hebben dan dient de klant dit expliciet bij goedkeuring bestelbon te vermelden. De chauffeur zal steeds zo dicht als mogelijk de goederen in kwestie proberen te lossen bij U voor zover de situatie ter plaatse dit toelaat. Indien de klant niet beschikt over een heftruck of verrijker machine om de goederen te lossen/laden dan lost/laad de chauffeur via laadbrug met transpallet waarbij leveren(rijden/laden/lossen) enkel op vlakke & verharde bodem mogelijk is zoals op beton,betonklinkers,asvalt,...

Niet mogelijk met transpallet te rijden/lossen/laden op steenslag of grind of oneffen ondergrond & overige of waar te hoge opstappen zijn. Indien in de bestelbon opgenomen wordt dat klant over een heftruck of verrijker machine beschikt om te lossen/laden dan dient deze ook expliciet aanwezig te zijn voordat de goederen geleverd worden. Goederen worden standaard slechts maar 1x (en dit op afspraak) ter plaatse aangeboden. Eventuele extra aanbiedingen wegens bv. afwezigheid op afsproken datum, zullen in extra verrekening gebracht worden en dit met minimaal de standaard transportkostprijs via transportfirma. Leveringen gebeuren tussen 07:00 en 18:00 uur.

Leeggoed :

Enkel de paletten waarbij in uw offerte staat '(omruilpallet)' zijn effectief standaard omruilbaar. Eventuele uitzonderingen, andere type paletten, hierop zijn mogelijk maar worden dan duidelijk gecommuniceerd naar de klant toe op de offerte. Indien u paletten meegeeft in omruiling dan dient dit uitdrukkelijk op het CMR (vrachtdocument) document genoteerd (type en aantal) te worden en op voorhand op de bestelbon door ons goedgekeurd zijn geweest. Omruiling leeggoed die door de klant werd aangekondigd dient ook gerespecteerd te worden anders zal hiervoor een vergoeding gefactureerd worden bij of na levering.
Leeggoed wordt niet speciaal afzonderlijk opgehaald, dit kan enkel op moment van een levering (indien het over pallet transport gaat).


Aansprakelijkheidvoorwaarden :

Nv Nirolux kan nooit aansprakelijk gesteld worden door de klant noch door derden voor enige schade tijdens het laden-lossen & overige handelingen ter plaatse. Eventuele schade of problemen dienen bij levering direct op het CMR (vrachtdocument) document genoteerd te worden en de klant die ons uitdrukkelijk schriftelijk via email (info@agrodieren.be) hiervan op de hoogte te brengen op de dag zelf dat de levering uitgevoerd is geweest.

Betalingsvoorwaarden :

Betalingstermijnen worden steeds op offerte en/of bestelbon & factuur vermeld. Er worden bij contante betaling geen kortingen toegestaan.

Geschillen :

Eventuele geschillen indien deze niet onderling kunnen opgelost worden zullen steeds verlopen via de rechtbank van Koophandel Brugge Belgie.

Retourrecht :

Particulieren hebben recht op wettelijke herroeping van 14-dagen mits goederen zich onbeschadigd in ongeopende originele verpakking bevinden.
Uitzonderingen hierop: goederen op speciale aanvraag en/of maatwerk kunnen nooit terugnomen worden.
Retour en de bijhorende kosten zijn ten laste van de klant en op eigen initiatief van de klant af te handelen, dit steeds pas na goedkeuring en in afspraak met Agrodieren.
Afspraak met betrekking tot retour : retour moet eerst schriftelijk gemeld worden op voorhand ( via bestelbon nr. + reden, zodoende we u kunnen verder contacteren hierover).

Privacy gdpr :

Agrodieren nirolux nv respecteert al sinds jaar en dag de privacy en bescherming van klantengegevens en blijft dit nu ook doen sinds de GDPR wetgeving van 25 mei 2018.
Enkel Agrodieren nirolux nv en zijn directe partners ( bijv. transporteur / koerier ) beschikken over de door u verstrekte persoonlijke gegevens zoals naam, adres, tel indien dit nodig is/was in functie van uw offertes en/of bestellingen en/of leveringen en/of afhalingen zodoende we deze goed kunnen afhandelen. Uw gegevens worden niet aan 3den doorverkocht of verstrekt voor hun commerciele doeleinden. Voor eventuele vragen kunt u ons contacteren via privacy@agrodieren.be.